Socratisch Gesprek over Compassie - Online

Om zorgprofessionals een hart onder de riem te steken, werd afgelopen maart het Corona Compassie Community Team opgericht. Dit team biedt elke avond tussen 20.30 en 21:00 uur kosteloos een online meditatie voor “compassie in het midden van alles dat speelt”.

Maar wat betekent dat eigenlijk, compassie?

Compassie komt van het Latijnse woord cumpatior. Het werkwoord patior betekent ‘lijden’ (denk bijvoorbeeld aan Bach’s Matteüspassie, het lijdensverhaal van Jezus) en het voorvoegsel cum betekent ‘met’. Compassie betekent dus lijden met iemand. Is er dus lijden nodig voor compassie? Of kun je ook compassie hebben zonder lijden? En is er een ander nodig voor compassie? Of kun je ook in je eentje compassie hebben? Is compassie een handeling? Of een gevoel? Heb je compassie met vrienden? Of juist met vijanden?

Er is nog een ander woord met precies dezelfde Latijnse oorsprong en dat is het woord kompas. Een kompas helpt je om de weg te vinden. Zonder kompas kun je makkelijker verdwalen. Geldt dat ook voor compassie? Helpt compassie je om de weg te vinden in menselijke relaties? Kun je zonder compassie makkelijker verdwalen in contacten?

En is compassie hetzelfde als medelijden? Of is medeleven een beter woord? Is compassie sterker dan sympathie? Ook sterker dan empathie? En met welke deugd heeft compassie te maken? Heb je er moed voor nodig? Moet je maat houden met compassie? Heeft compassie te maken met rechtvaardigheid, dat iedereen haar of zijn deel krijgt? Of heb je er juist wijsheid voor nodig? Wat verstaan we daaronder: compassie?

Het  socratisch gesprek vindt online plaats op 9 dec om 19.00 onder leiding van Wouter Blacquière, bij ons beter bekend als De 18 Minuten Man.

Meld je aan en krijg op de dag zelf de link naar de online omgeving. Nodig: een browser.

Prijs: gratis (vanwege de 1e keer online).