Piek Visser-Knijff met Smart city: ethiek van de publieke ruimte

In het oude Griekenland was de fysieke publieke ruimte de plek waar filosofen met elkaar en anderen in gesprek gingen om hun gedachten te vormen. Het was een vrijplaats en een belangrijk onderdeel van de gemeenschap en democratie. Vandaag de dag zijn onze woonplaatsen 'smart', omdat van alles in die gemeenschappelijke ruimte wordt gemonitord.
Deze bijeenkomst gaat over het effect van digitalisering van onze publieke ruimte op ons, mensen. De aanwezigen zullen actief worden uitgenodigd om over dit vraagstuk na te denken aan de hand van casuïstiek die tijdens de avond wordt ingebracht.
 
Piek Visser-Knijff (data-ethicus, Filosofie in actie) houdt een inleiding over het effect van de digitalisering op onze publieke ruimte en hoe ethiek ons helpt om daarover na te denken. Daarna zullen stagiairs van Filosofie in actie elk een concreet voorbeeld inleiden aan de hand waarvan we met elkaar in gesprek gaan.

Stagiairs: Isa Emmen, Pam Tönissen Steven van der Wekken, Joeke Wolterbeek en Irene Wilde

Entree: € 10,00
Datum:  10 februari 2022 inloop 19.30 uur, start 20.00 – 22.00 uur
Locatie: Kasteel de Kelder
Adres:   Kelderlaan 11, 7009 BV Doetinchem

Foto van Jezael Melgoza via Unsplash.

2e persoon
Mag ook bij de bijeenkomst, kies dan 0