De Onderzoeksman: Kun je van je wil om gezond te leven je filosofie maken?

We hebben een primeur: De Onderzoeksman komt naar het Kunst en Filosofie café!

De Onderzoeksman gaat hedendaagse problemen te lijf met een onderzoek naar oude en minder oude filosofen. Hij doet verslag van wat hij bij hen heeft gevonden aan praktische oplossingen. Hij vraagt het publiek om mee te denken en mee te doen in zijn zoektocht.

De vraag van de Onderzoeksman is dit keer: Valt kunst en filosofie te verbinden met een gezondheidsideaal? Kun je van je wil om gezond te leven je filosofie maken? Kun je met kunst en filosofie je leven zo vormgeven, zo stileren dat het je sociale, mentale en fysieke weerstand kan vergroten?

Hoe moeten wij ons dat voorstellen? De Onderzoeksman trok erop uit. Hij zal ons laten zien wat er nog niet is, om vervolgens te betogen hoe een filosofisch gezondheidsideaal het antwoord zou kunnen zijn voor de huidige ogenschijnlijk onoplosbare problemen in de gezondheidszorg: obesitas, eenzaamheid en ggz-wachtlijsten. Hij ging te rade bij filosoof Friedrich Nietzsche die laat zien hoe onze toekomst vorm gegeven zou kunnen worden. Welke praktijken, welke technieken, welke oefeningen, welke levenswijze reikt hij ons aan waarmee wij – levend in een pandemisch tijdsgewricht – van onze wil om gezond te leven onze filosofie kunnen maken?

In het licht van de huidige endemie is het van belang om te praten over gezondheid, over de verhoging van de fysieke, sociale en mentale weerstand. Daarmee kan de druk op de gezondheidszorg worden verkleind, de wachtlijsten worden verminderd en arbeidsverzuim worden voorkomen.

Kom luisteren en doe mee om urgente problemen met filosofische inzichten te lijf te gaan.

21 oktober
vanaf 19.30
Kasteel de Kelder
Kelderlaan 11
7009 BV Doetinchem

Vrijwillige bijdrage

2e persoon
Bijv €7,50. Mag ook na de bijeenkomst