Waarschuwingsbericht

Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

De 18 Minuten Man: E=mc²

Waar krijg jij energie van?

Het is misschien wel de meest bekende formule die er is: e=mc². Maar wat betekent deze formule van Albert Einstein eigenlijk?

Een belangrijk onderdeel van de formule is de e van energie. In ons dagelijks leven speelt energie ook een belangrijke rol. Bij voorbeeld om energie te hebben voor het doen van de afwas, of voor het maken van een fietstochtje. Maar waar komt bij jou die energie eigenlijk vandaan? Waar krijg jij energie van?

De formule e=mc² wordt vaak vertaald als: energie kan omgezet worden in materie en omgekeerd. Maar eigenlijk is dit een ongelukkige verwoording (anders was de formule wel e=m). Het is correcter, en filosofisch gezien ook diepzinniger, om te zeggen dat materie gelijk is aan licht.

Hoe is Einstein tot dit inzicht gekomen?

Wielercafé Parijs is nog ver
Spinbaan 21c
Doetinchem

20 april
18.00 uur tot 20.30 uur

Vrije entree, een vrijwillige gift wordt op prijs gesteld + optioneel € 7,50 maaltijd
Wanneer je mee wil eten, graag even aanmelden voor donderdag.

Het facebook event: https://www.facebook.com/events/423655281421615/

https://de18minutenman.nl/emc%C2%B2/