Waarschuwingsbericht

Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

Macht, politiek en democratie

Paul en RobOp vrijdag 25 mei geven Rob Janssens en Paul van der Lee bij het Kunst- & Filosofie café Doetinchem een licht-filosofische beschouwing over het thema ‘macht, politiek en democratie’ met doorkijkjes naar de politiek van alledag.

Wie zijn wij?

Rob Janssens (Almelo, 1960) heeft politicologie gestuurd, meer in het bijzonder politieke en sociale filosofie. Na zijn studie werkte hij bij verschillende gemeenten, op dit moment als raadsgriffier bij de gemeente Doetinchem, daarvoor onder andere als directeur en als concerncontroller. Daarnaast is hij docent bij filosofische denksessies voor bestuurders, commissarissen en toezichthouders bij maatschappelijke organisaties (www.overdenkwerk.nl) en is (mede-)initiatiefnemer van Platform Landschap de Graafschap (www.platformg400.nl).

Paul van der Lee (Ter Apel, 1955) was, na een afgebroken studie psychologie, tot zijn 40e boekhandelaar en daarna tot heden beleidsadviseur bij de gemeente Doetinchem. Daarnaast is hij zelf benoemd en onbezoldigd projectleider van Plan Radix, dat kunstzinnig landschapsonderzoek verricht vanuit de Achterhoek (www.planradix.nl). Zowel in zijn werk als zijn onbezoldigd functioneren staat compassie met het eeuwig rondtasten van de mens naar zichzelf en zijn omgeving centraal. Het nadenken over macht en onderwerping begint voor hem daarom niet bij grote staatsstructuren, maar bij persoonlijke verlangens naar heerschappij en genade.

Wat gaan wij doen?

Vanuit onze eigen betrokkenheid bij ‘de macht’ nemen wij de toehoorders mee in een filosofische zoektocht naar de essentie van democratie en politiek en naar de rol van macht daarbinnen.

Rob besteedt daarbij aandacht aan een aantal theoretisch-filosofische hoofdlijnen, terwijl Paul het accent legt bij de meer individueel-anekdotische betekenis van filosofische theorieën.

Achtereenvolgens en door elkaar behandelen we het werk van De Tocqueville, Machiavelli, Freud, Arendt, Girard, Habermas en Rousseau. De beschrijving van de ideale democratie door De Tocqueville, met de door hem geformuleerde valkuilen voor elke democratie, vormt het vertrekpunt van onze zoektocht. Vervolgens laten wij zien welke antwoorden Machiavelli, Arendt en Habermas formuleren op de valkuilen. Met behulp van Freud, Girard en Rousseau plaatsen we kanttekeningen bij die antwoorden. Onze zoektocht ronden we af met bespiegelingen vanuit eigen ervaringen over de politiek van alledag.

Waar en wanneer
25 mei 2018, van 20.00 tot ongeveer 22.00
Wielercafé Parijs is nog ver
Spinbaan 21c Doetinchem

Vrije entree, een vrijwillige gift wordt op prijs gesteld.

Aanmelden mag, hoeft niet.

Facebook event: https://www.facebook.com/events/583182052038846/