Waarschuwingsbericht

Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

Introductie Systeemopstellingen

Een opstelling is een methode die als doel heeft dat je snel inzicht krijgt in de diepere oorzaken van een vraagstuk. Het is een ruimtelijke uitbeelding van een familie- of organisatie-systeem waar je deel van uit maakt of bij betrokken bent.

Het gaat over het boven water tillen van onbewuste patronen.
Bij veel theorieën is het vertrekpunt dat er iets niet deugt en moet veranderen. Of wel: je wilt ergens vanaf. Het vertrekpunt bij systeemopstellingen is juist dat verandering begint met het nemen van de wereld en de werkelijkheid zoals hij is.

De vraag die gesteld wordt is “voor wat is het probleem een oplossing?” Dat vraagt een andere blik. Dan richt je je niet op de details en de samenhang (zoals wanneer je je op een vraagstuk focust en analyseert), maar juist op het geheel. Dan neem je nadrukkelijk het gehele systeem in ogenschouw.

Een systeemopstelling is letterlijk een opstelling van mensen, die relevante personen of elementen uit een systeem representeren.
Deze representanten worden bij een systeemopstelling in de ruimte opgesteld door iemand, die deel uit maakt van het systeem en iets in dat systeem wil onderzoeken. De representanten krijgen, nadat ze zijn opgesteld, op wonderlijke wijze toegang tot informatie die op die plaats in de opstelling van belang is en een rol speelt, zoals gevoelens en verhoudingen tot anderen. Op verzoek van de begeleider verwoorden de representanten hoe het op die plaats is en hoe zij zich verhouden tot de andere representanten. Op deze wijze wordt veel verborgen en onbewuste informatie over de verhoudingen in het systeem zichtbaar gemaakt.

In deze workshop wordt een introductie gegeven van systeemopstellingen, van de filosofische achtergrond ervan en niet in het minst: we gaan het ervaren.

De workshop wordt gegeven door Sabine Obermayr – Adamzek, opsteller, trainer, expert systemisch waarnemen.

Maak kennis met systeemopstellingen op 28 september 2018.

Wielercafé Parijs is nog ver
Spinbaan 21c
Doetinchem

Begin: 20.00 (tot ong 22.00). Inloop vanaf 19.30
Kosten: vrijwillige bijdrage

Facebook: https://www.facebook.com/events/1807318452691229/