Ruben Endendijk: Lijden in de eenentwintigste eeuw

UITGESTELD tot nader orde

Als u echter een lijdende vriend hebt, wees dan een rustplaats voor zijn lijden, maar wel als een hard bed, een veldbed; dan dient u hem het best. – Nietzsche

In de lezing Lijden in de eenentwintigste eeuw zal Ruben Endendijk u deelgenoot maken van zijn gelijknamige boekproject. Aan de hand van een cultuurfilosofische analyse zal hij uiteenzetten hoe de westerse mens een gestoorde relatie tot het lijden heeft ontwikkeld. Hij zal ondermeer betogen dat het lijden vanaf de vroege Verlichting in toenemende mate geproblematiseerd wordt, en dat de huidige westerse levenssfeer (als concrete doorwerking en actualisatie van dit Verlichtingsdenken) een intolerantie heeft ontwikkeld ten opzichte van het ongeluk en ongemak dat ons kan overkomen. In een technocratische wereld die gekenschetst wordt door een ongekende rationaliseringsdrift en beheersingsdrang, dreigen we te vergeten dat het lijden als productieve levensgebeurtenis kan fungeren.

Enige (globale) voorkennis van de geschiedenis van de continentale filosofie kan bijdragen aan een beter begrip van de lezing, maar is niet noodzakelijk.

Ruben Endendijk (1986) is literatuurwetenschapper en filosoof. Hij studeerde literatuurwetenschappen aan de Universiteit van Utrecht en promoveerde in 2021 op een proefschrift over waanzin in Spinoza’s denken aan de University of Aberdeen. Hij woont en werkt in Coevorden.

Datum:  21 januari 2022 inloop 19.00 uur, start 19.30 – 22.00 uur
Locatie: Kasteel de Kelder
Adres:   Kelderlaan 11, 7009 BV Doetinchem

2e persoon
Bijv €7,50. Mag ook na de bijeenkomst